Stadskantoor Leiden

Dit ontwerp van een stadskantoor voor de gemeente Leiden is gelegen op een langgerekt braakliggend stuk grond vlakbij station Leiden. De omgeving is naargeestig doordat aan de ene zijde de drukke spoorlijn ligt, en aan de andere zijde een drukke verkeersader. Het integrale ontwerp maakt gebruik van windenergie (getest met modellen in een windtunnel) en bodemwarmte / -koeling.

Het ontwerp is opgebouwd uit 3 torens die afgescheiden worden door twee atria. Deze atria zorgen voor een prettig leefklimaat aangezien de buitenlucht op de locatie vaak flink vervuild is. De koppen van het gebouw zijn afgerond om een beter windklimaat te verkrijgen op maaiveld niveau. Op de dakrand zijn windwalls geplaatst voor windenergie. Voor de koeling en verwarming van de ventilatielucht wordt gebruik gemaakt van de constante temperatuur van het grondwater.

004 stadskantoor leiden 01 004 stadskantoor leiden 02 004 stadskantoor leiden 04 004 stadskantoor leiden 03 004 stadskantoor leiden 06Comments are closed.