Radartoren Maasvlakte

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam een voorlopig ontwerp gemaakt voor een nieuwe radartoren in de buitencontour van Maasvlakte 2. Deze radartoren zal, geplaatst in een rij met windturbines, een toekomstig herkenningspunt aan de horizon worden.

De toren bestaat uit een stalen mast en bovenin een kop. Deze kop refereert met z’n omgekeerde trechtervorm aan verkeerstorens. De kop is opgebouwd uit een aantal ringen waarbij overdag de dichte witte delen te onderscheiden zijn; ’s nachts lichten juist de tussenliggende ringen op. De voet van de toren is geplaatst in het binnentalud van een dijk. De ruimte rondom de voet is uitgesneden uit de dijk en zal ’s nachts van onderaf worden uitgelicht.

014 Radartoren 01 014 Radartoren 02 014 Radartoren 03 014 Radartoren 04Comments are closed.