Bedrijfshal

Nadat een bestaande bedrijfshal was afgebrand diende er een nieuwe opslaghal gebouwd te worden om weer aan de benodigde opslagcapaciteit te voldoen. We hebben voor de opdrachtgever de bedrijfshal ontworpen op de maximaal haalbare grootte dat past binnen het bestemmingsplan en binnen de logistieke stromen op het bedrijfsterrein. De bedrijfshal heeft een vloeroppervlakte van 960 m2. Tegen de bedrijfshal is een kantoorgedeelte ontworpen. Bij het uitwerken van de bedrijfshal was het belangrijk dat de hal goed in het straatbeeld diende te passen. Er is gekozen om een verbijzondering in de gevel aan te brengen die het kantoor markeert. Deze verbijzondering, uitgevoerd in horizontaal geplaatste Western Red Cedar en doorbroken door een patroon van horizontaal en verticaal inkaste raamopeningen, is buiten het volume van de hal gebracht om dit deel meer accent te geven. Tevens brengt de gevel het gebouw terug op een menselijke schaal die past in het straatbeeld dat wordt gemarkeerd door woonvilla’s en kleinschalige bedrijfspanden.

017 Klep 01

017 Klep 03
017 Klep 02Comments are closed.